Overig - Vastgoed24 bv


Vastgoedbeheer, -automatisering en bouwecologie voor beheerders, corporaties, gemeentes en overheden.
Uniek in flexibiliteit en service!
Ga naar de inhoud

Database inrichting
Wij kennen de mogelijkheden van het programma IBV als geen ander en weten hoe het programma optimaal ingericht en beheerd dient te worden in uw situatie. Doordat ook bouwkundige kennis in huis is, kunnen wij een goede beoordeling maken van de de database zoals die bij een organisatie in gebruik is.
Ondersteunig kan bestaan uit:

- Beoordeling van coderinggebruik

- Beoordeling van de gebruikte bibliotheek

- Beoordeling van de (sub)objectverdeling

- Opstellen van scenario's op basis van een uitgevoerde Conditiemeting (NEN2767) en bestaande begroting, bibliotheek of combinatie hiervan

- Deelcalculatiebeheer

- Onderzoeken van koppelingen- of exportformaten zodat aansluiting op een ander systeem mogelijk is.


Dataverwerking
In een aantal gevallen worden de gegevens voor de MJOB door een externe adviseur aangeleverd, zoals liftgegevens, brandinspecties en technische installaties. IBV heeft hiervoor een standaard importroutine die geheel op maat kan worden aangepast voor het format dat wordt aangeleverd. Dat bespaard het eentonige en tijdrovende handmatig verwerken van alle gegevens.
Daarnaast kan het zijn dat u wel tijd heeft voor het uitvoeren van inspecties maar niet voor het aanpassen van de MJOB. Ook in dit geval kunnen we u van dienst zijn om de MJOB aan te passen volgens de uitgevoerde inspectie en de gewenste kwaliteitseis en risisco's.

Escrow borging
Indien u als afnemer een extra zekerheid wil, is het mogelijk om een zogenaamd Escrow abonnement af te sluiten. Hiermee wordt de source-code bij een onafhankelijke partij gedeponeerd. Optioneel is de mogelijkheid tot verificatie-onderzoek.
Overige diensten
1e jaar
€ 3.100,-

vervolgjaar
€ 2.100,-
steekproef
€   600,-
verificatieonderzoek
€ 3.000,-
Terug naar de inhoud