Bouwecologie - Vastgoed24 bv


Vastgoedbeheer, -automatisering en bouwecologie voor beheerders, corporaties, gemeentes en overheden.
Uniek in flexibiliteit en service!
Ga naar de inhoud


Vleermuis zorgt voor bouwvertraging, op deze manier is de "flora- en fauna" al diverse keren negatief in het nieuws gekomen, en dat is jammer want dat hoeft niet.


Als er (groot) onderhoud aan een object uitgevoert gaat worden, zal het vaak voorkomen dat de geplande ingrepen vallen onder de Wet Natuurbescherming. Hierbij te denken aan het na-isoleren van spouwmuren, het opnieuw voorzien van een dakpakket, aanpassingen van schoorstenen etc. Op al deze plaatsen leven vaak dieren die gebruik maken van de kieren en de ruimtes in de betreffende constructie en verandert die constructie door de onderhoudsingrepen dan is de betreffende Wet van toepassing.


De bewijslast dat de ingrepen geen gevolgen hebben voor de onder deze wet vallende dieren ligt bij de opdrachtgever !

Het is dus zaak om dit vroeg genoeg te realiseren (al in de initiatieffase !), dan is er genoeg tijd om eventuele onderzoeken uit te voeren en een ontheffing(en) aan te vragen.


Heeft u vragen over flora- en fauna & de bouw, dan kunnen wij u zeker helpen !


Vleermuis tellen.
Bouwecologie
Terug naar de inhoud