FAQ - Vastgoed24 bv


Vastgoedbeheer, -automatisering en bouwecologie voor beheerders, corporaties, gemeentes en overheden.
Uniek in flexibiliteit en service!
Ga naar de inhoud

Ik kan niet inloggen, wat gaat er fout?

- Controleer of CAPS LOCK aanstaat; het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

- U bent nog niet aangemeld als IBV gebruiker. Neem contact op met uw applicatiebeheerder die voor u de toegang kan verzorgen.

- Het klantnummer waar u mee wilt inloggen bestaat niet.

- De laatste versie IBV heeft een online licentie- en updatecontrole. Indien u geen internetverbinding heeft, zal het programma niet correct kunnen starten.

Met welke programma's zijn er koppelingen?
(export vanuit IBV naar....)

Standaard zijn er koppelingen met systemen van:
NCCW
SAP
VABI
Epaview
Twinq
Planon

Verder zijn alle rapporten te exporteren naar Excel, Word en PDF.

Welke importmogelijkheden zijn er?

De volgende bestanden kunnen geïmporteerd worden:
- IBIS Main bestanden
- O-prognose bestanden
- Stravis bestand (via tussentabel)

- Planon bestanden
- Excel (mits aan voorwaarden wordt voldaan)


Ik zie de opties "selectief wijzigen" of "indexeren" niet?

Deze opties zijn alleen zichtbaar als er bij het beheerdeel een password is ingesteld. Is er geen password ingesteld, dan zijn deze opties niet beschikbaar/zichtbaar.

Bij het inlezen van het inspectiebestand vraagt het programma een map aan te maken?
Dit is het geval als er bij de standaard instellingen geen fotomap is aangegeven.
Bij het gebruik van de inspectieApp is het niet nodig zelf de foto's naar de server over te zetten. Het programma doet dat voor u in de ingestelde map. Is er geen standaard ingestelde map, dan wordt dit tijdens de importprocedure gevraagd.

Welke instellingen zijn er voor het werken met de module Conditiemeting?

Er zijn verschillende instellingen mogelijk. Zie hiervoor de uitgebreide infopagina.

De gewogen score heeft een lage score dan als er maar één gebrek is geconstateerd, kan dat wel?

Ja, in de NEN2767-berekening zit een hiaat dat er in sommige gevallen voor zorgt dat deze situatie zich voordoet.Men is nu doende dit af te vangen door een regel dat de gewogen score nooit beter kan zijn dan de gebrekenscore van het slechtste gebrek.


Het Help-bestand opent wel, maar ik zie geen teksten.

Microsoft heeft een beveiliging die standaard een Help-bestand blokkeert met de extensie .chm op netwerken. Als het bestand op het netwerk is geïnstalleerd, stelt het bedrijf EC Software de gratis tool HHReg ter beschikking waarmee dit probleem verholpen kan worden (door uw systeembeheerder).


Noot: met ingang van de major update 2017 zal veel helpinformatie online beschikbaar zijn.

Veel gestelde vragen
Terug naar de inhoud