Modules IBV - Vastgoed24 bv


Vastgoedbeheer, -automatisering en bouwecologie voor beheerders, corporaties, gemeentes en overheden.
Uniek in flexibiliteit en service!
Ga naar de inhoud
Makkelijke modules
makkelijke modules en met handige functionaliteiten die er voor zorgen dat de eisen van het PvE snel en betrouwbaar gerealiseerd zijn.

Meetbaar resultaat
Alle aanwezige informatie is met de rapportgenerator (Crystal Reports) te ontsluiten. Is het niet uitvoerbaar via één van de vele standaard rapportmodellen? Het is altijd mogelijk via een maatwerkrapport alle benodigde informatie naar wens weer te geven.
Al jaren gebruiken veel klanten het programma naar volle tevredenheid. Door onze ontwikkelingen worden zij nog steeds verrast en helpen zij ons weer verder met nieuwe input.
We houden niet van saaie staatjes, maar hieronder een kort overzicht..

Grafiek

Veel grafieken waarvan de grafieken die geen nuttige informatie tonen, uit te zetten zijn.

De grafieken zijn eenvoudig naar Office programma's te kopiëren.

Kernwaarde

Toont in één schem een overzicht van de aanwezige objectdata.

Foto, algemene objectgegevens, Google-maps kaart, grafische MJOB, Grafische Conditiegegevens.

Objecten

Vastlegging van alle basis objectinformatie.


Conditie

Vastlegging van objectgebreken volgens de NEN2767 methodiek. Optioneel vastlegging van hoeveelheden.

Object- of portefuillerapportage gebrekenlijst met foto's, knelpuntenlijst, kwaliteit- risico-overzicht.

MJOB


Vastlegging van kosten en planning van onderhoudsactiviteiten.
Optioneel gekoppeld of gegenereerd op basis van conditiemeting. Aanmaken en vergelijken van scenario's.

Diverse object- of portefuille rapportages.

JPB
Jaarplanbewaking

Het plannen en beheren van jaaractiviteiten in tijd en geld.
Planning- en financiele rapportage.

Contracten
leveranciers

Vastlegging van contracten met leveranciers met een link naar het contractdocument. Contractduur, diverse

Relaties

De standaard NAW gegevens van relaties en contacten.

Contracten huurders

Vastlegging van de huurcontractgegevens

Dossiers

Per object een eigen dossier met linken naar originele stukken zoals tekeningen, PDF's, Word- of Excelbestanden op de eigen server.
Terug naar de inhoud