Support - Vastgoed24 bv


Vastgoedbeheer, -automatisering en bouwecologie voor beheerders, corporaties, gemeentes en overheden.
Uniek in flexibiliteit en service!
Ga naar de inhoud
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag !
Het nummer voor telefonische ondersteuning is 0642529344 of 015-8881186.
Uiteraard is mailen naar Support altijd mogelijk.
Voor live support maken we o.a. gebruik van MS-Teams of Windows Quick Assist ( Start -> Waindows Accessories->Quick Assist ). Niet altijd is deze functie actief, dan gebruiken we één van de bekende online mogelijkheden (Google Hangouts, Wereby, Jitsi of in mindere mate i.v.m. installatie of gebruik: Skype of MS Teams).
Ook het gratis programma Berry Remote Assistent waarmee u met ons kan meekijken (of omgekeerd). Klik [ HIER ] voor installatie van deze supporthulp.
Voor support zijn de onderstaande artikelen uit onze standaard leveringsvoorwaarden van toepassing.

Onder basissupport verstaan wij het verlenen van telefonische of schriftelijke ondersteuning met betrekking  tot vragen over het gebruik van de bestelde programmatuur.

7.2.2

Basissupport wordt verleend op in Nederland gebruikelijke werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur, gedurende maximaal één kwartier per dag.

7.2.3

Vastgoed24 zal in elk geval binnen drie werkdagen nadat door de gebruiker een probleem gemeld is, aanvangen met de behandeling daarvan.

7.2.4

Wanneer gebruiker telefonisch basissupport vraagt, dient de hardware waarop de programmatuur geïnstalleerd is in onmiddellijke nabijheid van de gebruiker te zijn en ter beschikking te staan.

7.2.5

Basissupport omvat niet het oplossen van problemen met betrekking tot:

  • inrichtingswerkzaamheden, zoals het definiëren van lay-outs, inrichting van rekenschema's en koppelingen met vreemde programmatuur;

  • inhoudelijke vragen over de Vastgoed24 geleverde bestanden;

  • support op locatie;

  • systeemconfiguraties, hardware en netwerkinrichtingen.

7.2.6

Basissupport kan alleen aangevraagd worden door een in het bedrijf werkzaam persoon, waaraan de programmatuur is verkocht. De persoon dient de basiskennis van de programmatuur te hebben opgedaan door het volgen van training.

Support
Terug naar de inhoud