IBV - Vastgoed24 bv


Vastgoedbeheer, -automatisering en bouwecologie voor beheerders, corporaties, gemeentes en overheden.
Uniek in flexibiliteit en service!
Ga naar de inhoud

Heeft u inzicht in:
  • Te verwachten onderhoudskosten aan de gebouwen?
  • Hoe de kwaliteit van de gebouwen zich verhoudt tot de gewenste kwaliteit?
  • De risico's als bepaald onderhoud niet wordt uitgevoerd?
  • Hoe de data geborgd is, in welk systeem en of dit voldoet of juist (op sommige punten) niet?
  • Indien het onderhoud is ondergebracht in (prestatie)contracten, hoe en op welke wijze dit gemonitord of gecontroleerd wordt?
  • Verschillen tussen de mogelijke MJOB scenario's?
  • Een projectenarchief per complex/object?
  • Heeft uw huidige MJOB-programma beperkingen?
  • ... ...

IBV biedt op al het bovenstaande een passende oplossing !

Het programma IBV
IBV is een programma dat speciaal gemaakt is voor het optimaal beheren van het planmatige Vastgoedonderhoud op alle niveaus van het beheerproces. In het programma zijn de processen vertaald in verschillende modules. Hierdoor is er aansluiting op ieder facet van het plnmatige onderhoudsproces.
Een instelbaar dashboard geeft de informatie die voor u van belang is, overzichten zijn eenvoudig te genereren en te exporteren naar Excel, Word of PDF..
Koppelingen met verschillende andere programma's zoals : NCCW, Vabi, Epaview, Excel, SAP, Ibis Main, Twinq en Planon.

Onderscheidend
Niet alleen vastlegging van conditiemetingen en het maken van het meerjarenplan, maar ook de gehele historie blijft bewaard. Daarnaast kan de gehele uitvoering van het jaarplan worden bewaakt door het aanmaken, plannen en financieel bijgehouden van clusters en/of superclusters.
Samen met de module Contractenbeheer leveranciers een mooie aanvulling ten opzichte van vele andere programma's.

Systeemeisen
Het uitgangspunt dat u kunt hanteren is eenvoudig: Heeft u Windowsproducten operationeel in uw infrastructuur, dan zal IBV ook hier geïnstalleerd kunnen worden.
Combinatie met Citrix, Terminal server of Novell, 32 bits of 64 bits archtectuur, het kan allemaal.
Meer infomatie met deze link.

Jarenlange voordelen
Alle aanwezige informatie is met de rapportgenerator (Crystal Reports) te ontsluiten. Is het niet uitvoerbaar via één van de vele standaard rapportmodellen? Dan is altijd mogelijk via een maatwerkrapport.
Al jaren gebruiken onze klanten het programma naar volle tevredenheid.

Terug naar de inhoud